Privacy Notice

Veelo neemt uw privacy zeer serieus en neemt daarom een aantal maatregelen om de privacy van onze klanten te waarborgen.

1 Welkom

Dit document beschrijft ons privacy beleid met betrekking tot de verwerking en gebruik van klantgegevens. In deze notitie verwijzen u en uw naar de persoon over wie wij gegevens verwerken. Zij zijn een klant, een vertegenwoordiger van een klant of een bezoeker van onze website.

2 Algemeen

Veelo is beheerder van gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ga voor meer informatie naar http://eur-lex.europa.eu/.
In deze Privacy Notitie wordt uitgelegd hoe wij omgaan met de verzameling, de verwerking, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens (persoonlijke gegevens betreffen alle informatie met betrekking tot een geοdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon).
Veelo neemt de volgende principes met betrekking tot persoonlijke gegevens in acht:
• We zijn zorgvuldig met de persoonlijke informatie die we van u vragen en verzamelen.
• We slaan persoonlijke informatie alleen op indien wij hiervoor een reden hebben.
• We proberen u op eenvoudige wijze te in te lichten over de informatie.
• We streven naar volledige transparantie ten aanzien van het verzamelen, gebruik en delen van uw persoonlijke informatie.

3 Welke informatie verzamelen we over u?

Om aan de verzoeken van gebruikers van onze websites te voldoen, kan u worden gevraagd om de volgende informatie te verstrekken:
• Uw naam
• Uw e-mailadres
• Uw postadres
• Uw bezorgadres
• Uw telefoonnummer
• Uw contactgegevens

4 Waar verzamelt Veelo deze informatie?

Veelo verzamelt persoonlijke gegevens indien u zich bij ons registreert of een bestelling plaatst. Ook wordt informatie verzameld bij vrijwillige klantonderzoeken, het geven van feedback of de deelname aan wedstrijden. Informatie over het gebruik van de website wordt verzameld met behulp van cookies.
Indien u zich registreert voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en, indien van toepassing, uw naam gebruikt voor advertentiedoeleinden van Veelo totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Het afmelden is op elk moment mogelijk.

5 Hoe gebruiken we uw informatie?

We verzamelen en verwerken uw informatie alleen voor specifieke doeleinden, waaronder:
• De verwerking van uw bestelling
• Het beheer van uw account
• Het betalingsproces
• Het tonen van producten op basis van uw interesses
• De verbetering van de kwaliteit van onze producten en de ontwikkeling van nieuwe producten
• De analyse van trends
• De verbetering en beveiliging van de website

Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens die over u worden verzameld, verwerkt, gebruikt en opgeslagen, worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling, alsmede voor kredietcontroles, personalisering van de website en marketingactiviteiten.
Indien nodig worden uw gegevens aan servicepartners doorgegeven (bijvoorbeeld transporteurs) en alleen door hen verwerkt en gebruikt voor het toegestane doel. Veelo deelt uw gegevens niet onrechtmatig met bedrijven buiten onze groep.

6 Verzoek om toegang tot een onderwerp

U heeft het recht om informatie over uw gegevens die wij verwerken of opslaan op te vragen. U kunt ons op elk moment vragen informatie die volgens u onjuist is, te corrigeren of te verwijderen.

7 Cookies

Wat zijn cookies? Een cookie is een databestand met anonieme informatie, een unieke gebruikersidentificatie en een websitenaam.

8 Websites van derden

Deze Privacy Notitie is alleen van toepassing op deze website. Onze websites bevatten links naar andere websites. Houdt u er rekening mee dat Veelo niet verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites, noch hier enige aansprakelijkheid voor aanvaardt, zelfs als de links hiernaar verwijzen.

9 Klachten

Indien u zich zorgen maakt of een klacht wil indienen bij Veelo over de manier waarop uw persoonlijke gegevens zijn verwerkt, dan wel beroep wil aantekenen tegen een beslissing, kunt u contact opnemen op info@Veelo.eu. U kunt ook een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

10 Contact opnemen

U kunt contact opnemen met onze Data Protection Officer via: info@veelo.eu